Το Blog δημιουργήθηκε με σκοπό την ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους οι οδηγοί αστικών λεωφορείων στην Ο.ΣΥ και την ενημέρωση σχετικά με την εργασία τους. e-mail : citybusdrivers1@gmail.com

Κυριακή, 4 Μαρτίου 2018

Σύλλογος Εργαζομένων Τραμ (Σ.Ε.Τ ) : « Όλα στο Σφυρί »Ανακοίνωση Συλλόγου Εργαζομένων τραμ: « Οι δράσεις μας θα είναι δυναμικές και διαρκείς για να μην γίνει ο Εθνικός Δημόσιος Πλούτος εμπόρευμα »