Το Blog δημιουργήθηκε με σκοπό την ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους οι οδηγοί αστικών λεωφορείων στην Ο.ΣΥ, και την ενημέρωση σχετικά με την εργασία τους. Επικοινωνήστε μαζί μας: citybusdrivers1@gmail.com

Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

Τι προβλέπεται για τη χορήγηση μη μισθολογικών παροχών αξίας άνω των 5.000 ευρώΤι προβλέπεται για τις μη μισθολογικές παροχές (λογοθεραπείες, παιδικοί σταθμοί, παιδικές κατασκηνώσεις, γάλα κτλ. ) σε ΣΣΕ όταν η δαπάνη είναι μεγαλύτερη των 5.000 ευρώ ετησίως


Με βάση το άρθρο 24 του ν. 4336/2015  για τις παροχές που έχουν στόχο τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των συνθηκών εργασίας, προβλέπεται η χορήγησή τους αποκλειστικά και μόνο σε είδος. εδώ

Σύμφωνα με το  αρθ. 43 του ν. 4484/2017 που τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2017 (ΦΕΚ 110 Α’) μεταφέρθηκε σε διακριτό άρθρο ήδη υπάρχουσα ρύθμιση που αφορά τις μη μισθολογικές παροχές η οποία είχε ενσωματωθεί στην υποπαράγραφο Δ.9 της παραγράφου Δ’ του ν. 4336/2015 (άρθρο 24), προς αποφυγή συγχύσεων και παρερμηνειών.

Σε συνέχεια με την εγκύκλιο του Αν. Υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη 18/12/2017 παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή του αρθ. 43 του ν. 4484/2017  που αφορά την διαδικασία των παροχών μη μισθολογικού κόστους σε συλλογική σύμβαση ή υπουργική απόφαση ή απόφαση Δ.Σ.

Δηλαδή, ότι κάθε συλλογική σύμβαση ή υπουργική απόφαση ή απόφαση Δ.Σ. που προβλέπει τη χορήγηση μη μισθολογικών παροχών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης συνυπογράφεται από τον Υπουργό Οικονομικών όταν η δαπάνη είναι μεγαλύτερη των 5.000 ευρώ ετησίως.

Οι μη μισθολογικές παροχές δύναται να χορηγηθούν μόνο εφόσον τεκμαίρεται από την εξέλιξη των οικονομικών δεδομένων του φορέα η δυνατότητα παροχής τους, λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο κάθε φορά Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.