Το Blog δημιουργήθηκε με σκοπό την ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους οι οδηγοί αστικών λεωφορείων στην Ο.ΣΥ και την ενημέρωση σχετικά με την εργασία τους. e-mail : citybusdrivers1@gmail.com
Ε.Σ.Σ.Ε - Ο.ΣΥ - 2013 - 2014 citybusdrivers.pdf


- Ο.ΣΥ - 2013 -2014 citybusdrivers.pdf